Σάββατο, 11 Μαΐου 2013

Σύνδρομο Asperger

Οι συχνά υψηλές ακαδημαϊκές ικανότητες των παιδιών με σύνδρομο Asperger τα κατατάσσουν στην γενική εκπαίδευση. Η ένταξή τους όμως στο σχολικό περιβάλλον δεν μπορεί να γίνει εφικτή χωρίς την παροχή κατάλληλης στήριξης για την πρόληψη και αντιμετώπιση των προκλήσεων συμπεριφοράς που αντιμετωπίζουν και την ανάπτυξη των κοινωνικών και επικοινωνιακών τους ικανοτήτων.
 • Πόσο εύκολο είναι να εντάξεις κάποιον που μπορεί να ξοδεύει περισσότεροχρόνο με τα αντικείμενα παρά με τους ανθρώπους; (Swettenham κα, 1998)
 • Επικοινωνεί λιγότερο από τα άλλα παιδιά τείνει να ακολουθεί τις δικές του επιθυμίες παρά να προσέχει ή να επηρεάζεται από τιςεπιθυμίες και γνώμες των άλλων. (Baron-Cohen, Leslie & Frith, 1985)
 • Δείχνει περιορισμένο ενδιαφέρον στις ομαδικές δραστηριότητες. (Bowler, 1992)
 • Έχει εμμονές στην λεπτομέρεια της πληροφορίας (Baron-Cohen, Ashwin, Ashwin, Tavassoli, & Chakrabarti, 2009' Plaisted, O'Riordan & Baron-Cohen, 1998a)
 • Θυμάται και προσέχει πράγματα που οι άλλοι δεν προσέχουν. (Frith, 1989)
 • Έχει διαφορετική αντίληψη για το τι είναι εμφανές και σημαντικό σε μια κατάσταση. (Frith, 1989)
 • Ενθουσιάζεται από σχήματα ημερολόγια πίνακες αριθμών λίστες αυτοκινήτων.
 • Ελκύεται από απλά (διακόπτες ρεύματος, βρύσες ή σύνθετα συστήματα, δελτία καιρού).
 • Συλλέγει κατηγορίες αντικειμένων (χάρτες καπάκια ή πληροφοριών, είδη εντόμων, μουσικής υφασμάτων).
 • Προτιμά εμπειρίες που είναιπροβλέψιμες και ελεγχόμενες παρά απρόβλεπτες.
 • Είναι κινητικά αδέξιος να μην αντιλαμβάνεται τα συναισθήματα των άλλων.
 • Έχει συχνές κρίσεις άγχους και φοβίες (Karnezi & Teirney, 2009)
Μέσα στη σχολική τάξη κρίνεται απαραίτητη η παρουσία και δεύτερου εκπαιδευτικού που θα ασχολείται με το παιδί που έχει το σύνδρομο Asperger. Αυτό μπορώ να το καταθέσω μέσα από την εμπειρία που είχα. Τη σχολική χρονιά 2011-12 είχα μαθητή με σύνδρο Asperger και η όλη κατάσταση μέσα στην τάξη ήταν πολύ δύσκολη. Ελάχιστο χρόνο είχα για να τον βοηθήσω και τις περισσότερες φορές λειτουργούσα εις βάρος των υπολοίπων μαθητών. Είναι παιδιά με καταπληκτικές ικανότητες και δεν πρέπει το σχολικό περιβάλλον να τα βάζει στο περιθώριο.