Δευτέρα, 18 Ιανουαρίου 2010

Ο ΡΟΛΟΣ ΤΩΝ ΚΕΝΤΡΩΝ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ (ΚΠΕ)


ΣΤΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΟΥ ΑΕΙΦΟΡΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ
H Εκπαίδευση πρέπει να ανατροφοδοτείται και να είναι ευέλικτη, ώστε να ανταποκρίνεται στις στρατηγικές της Αειφόρου Ανάπτυξης.

Επομένως η Περιβαλλοντική Εκπαίδευση, η Αγωγή Υγείας και τα Πολιτιστικά Προγράμματα, ως ένα κομμάτι της Εκπαίδευσης δε θα πρέπει να μείνουν περιχαρακωμένα σε πρακτικές του παρελθόντος. Δεν μπορούν να αποτελούν «προνόμιο» ενός μέρους του μαθητικού πληθυσμού και να στηρίζονται στο μεράκι και την ευαισθησία του εκπαιδευτικού.
Για ένα αειφορικό σχολείο ελκυστικό στους μαθητές του, απαιτείται δραστική μείωση μαθημάτων και ύλης. Ένας μικρός, κύριος κορμός μαθημάτων και μαθήματα επιλογής πρέπει να χαρακτηρίζουν το νέο σχολείο. Πρέπει όμως να υπάρχουν και οι ανάλογες υποστηρικτικές δομές, διοικητικές και παιδαγωγικές.
Τα Κ.Π.Ε. μπορούν να διαδραματίσουν καθοριστικό επικουρικό έργο στην εύρυθμη λειτουργία του Αειφορικού Σχολείου.
ΤΑ ΚΠΕ ΣΤΗΝ ΕΑΑ
 Λειτουργούν ως περιφερειακές-τοπικές επιμορφωτικές μονάδες.
 Συντονίζουν Τοπικά Δίκτυα Σχολείων.
 Δέχονται στο μεγαλύτερό τους ποσοστό σχολεία του Νομού, όπου και βρίσκεται η έδρα τους.
 Υλοποιούν για τους μαθητές της Στ΄ τάξης του Δημοτικού και της Γ΄ του Γυμνασίου προγράμματα μίας εβδομάδας, τα οποία σχετίζονται με τη διδακτέα ύλη.
 Προωθούν την έρευνα στην ΕΑΑ
 Σχεδιάζουν και υλοποιούν προγράμματα που βασίζονται στη θεματολογία της ΕΑΑ
 Συνεχίζουν το σχεδιασμό και την παραγωγή εκπαιδευτικού υλικού

ΤΑ Κ.Π.Ε. ΓΙΑ ΝΑ ΑΝΤΑΠΟΚΡΙΘΟΥΝ ΣΤΙΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΤΟΥ ΑΕΙΦΟΡΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ ΧΡΕΙΑΖΕΤΑΙ:

 Η ίδρυση και η λειτουργία Κ.Π.Ε. ανά νομό με βάση το εκπαιδευτικό και μαθητικό δυναμικό της περιοχής.
 Να διαθέτουν τις υποδομές για τη φιλοξενία των μαθητών.
 Αξιολόγηση του έργου τους.
 Κίνητρα στους εκπαιδευτικούς που υπηρετούν σε αυτά.
Χρειάζονται ρήξεις και τολμηρές αποφάσεις στο χώρο της παιδείας, εάν οραματιζόμαστε και θέλουμε ένα Σχολείο που δε στραγγαλίζει τη νιότη και τα οράματά της.
Σημείωση: Το παραπάνω κείμενο αποτελεί μέρος εισήγησης στο 4ο Πανελλήνιο Συμπόσιο «Το αειφόρο σχολείο του παρόντος και του μέλλοντος», που οργανώνει η Ελληνική Εταιρεία Περιβάλλοντος και Πολιτισμού, στην Αθήνα, 22-24/1/2010